Intercereal.com és la primera borsa de Cereals i subproductes per l'alimentació animal, que ofereix la possibilitat d'executar a temps real, ordres de compra/venda interactives, tant en el mercat espanyol com a la CEE.

Intercereal.com ha estat ideada buscant la millor simplicitat, funcionalitat i seguretat possibles, oferint una eina moderna i àgil que minimitzi al màxim el temps destinat per cada empresari a la recerca d'ofertes de compra-venda.